ပင်မစာမျက်နှာ

ယခုလက်ရှိဖြစ်စဉ်များ

ရန်ကုန်ကွန်ဗန်းရှင်းစင်တာ ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ၎င်း၏ ပထမဦးဆုံးပြပွဲ ဖြင့် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်ကွန်ဗန်းရှင်းစင်တာသည် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့်အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သောကဏ္ဍ အစရှိသည့်ကဏ္ဍနှစ်ရပ်စလုံးအတွက် ပွဲများစီစဉ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြပွဲများပြသခြင်းတို့အတွက် ရည်ရွယ်၍ဆောက်လုပ်ထားသည့် ဘက်စုံသုံး အဆောက်အဦးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုလက်ရှိတွင် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသစ် မိတ်ဆက်ပွဲများ၊ ညီလာခံကျင်းပခြင်းများ၊ အမျိူးမျိူးသောပြပွဲကျင်းပခြင်းများ အစရှိသည် တို့ကိုလက်ခံကျင်းပလျက်ရှိသည်။

ထို့အပြင် မြန်မာ့ကုန်သွယ်စီးပွားပွဲတော် ၂၀၁၈အား အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ကွန်ဗန်းရှင်းစင်တာ မှ Venue Sponsor အဖြစ်ပံ့ပိုးကူညီကာ မြန်မာနိုင်ငံအမျိူးသားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အဖြစ် ဂုဏ်ယူစွာပါဝင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ မြန်မာ့ကုန်သွယ်စီးပွားပွဲတော် ၂၀၁၈ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁ရက်နေ့နှင့် ၂ရက်နေ့တို့တွင် အောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် ကုန်သွယ်စီးပွားပွဲတော်အဖြစ် သမိုင်းဝင်ခဲ့သည်။